آخرین خبر/ پخش شدن یک ویدئو در فضای مجازی به عنوان ضرب و شتم دست فروش توسط مامورین سدمعبر که مشخص شد قسمتی از یک فیلم به نام «بابا، نان» است.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی