آخرین خبر/ فاطمه هاشمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: این روزهای من ... دور خوانی نمایش با کارگردانی رفیق بی نظیرم ،سوسن جان پرور
عکس از دوست هنرمند ،سروش عزیزما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی