آخرین خبر/ فاطمه هاشمی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: این روزهای من ... دور خوانی نمایش با کارگردانی رفیق بی نظیرم ،سوسن جان پرور
عکس از دوست هنرمند ،سروش عزیزما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید