آخرین خبر/ مهناز افشار با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: و چه زیباست بسطام با نام بزرگ بایزید بسطامی.
این دشت خیلی زیبا رو ببینین و اون سگ البته اگر تونستین پیداش کنین 🙈 رها و امن چه زندگی قشنگی میکنه 🌻🌈
روزهای فیلمبرداری فیلم سینمایی قسم


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید