آخرین خبر/ سهیلا منصوریان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اما کودک درونمان هنوز زنده است

هنوز میپرد

از موانع زندگی

هنوز شیطنت میکند

هنوز آنش میسوزانیم

هنوز بعد شیطنت ها ریز ریز میخندیم

و به ظاهر چهره مظلوم میگیریم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی