آخرین خبر/ ژیلا امیرشاهی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: امروز عصر در مراسم یادبودآقاى# صادق _عبداللهى در مسجد بلال،در کنار دوستان قدیمى رادیو.
.
.
.
#منوچهر _والى زاده.
#هرمز_شجاعى مهر.
#رادیو#خاطرات_خوب_گذشته.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید