آخرین خبر/ مونا فرجاد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: کولوسئم ،قدیمی ترین تماشاخانه در شهر رم
جاتون خالی ،بسیار زیبا بود ، یاد فیلم گلادیاتور افتادم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید