آخرین خبر/ حامد بهداد با انتشار این عکس نوشت: پشت صحنهء پروژهء سینمایی قصر شیرین عوامل تولید سیدرضا میرکریمی، محسن قرائی، محمد داودی، مرتضی هدایی، آتوسا قلمفرسایی، محمد عسگری، سعید بجنوردی، محمود دهقانی، ماریا میرنژاد ، همایون قربانی، حافظ احمدی، محمدصادق میرکریمی.

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید