آخرین خبر/ پژمان بازغی با انتشار این عکس نوشت: همراه با یوسف چیم بازیگر محبوب ترکیه دریک کارمشترک ایران🇮🇷وترکیه🇹🇷 پن:فیلمی که دراستوری گذاشتم مربوط به جشن پایان نقش من دراین کاربود.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید