آخرین خبر/ سعید معروف با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: چند وقت پیش فکر میکردم که یه سرى اتفاقا داره میوفته که نه تنها ترمز والیبال کشیده شه بلکه باید سرعت پسرفتش بیشتر از پیشرفتش باشه.امروز خبری شنیدم که تایید کرد بازم درست فکر میکردم.کسى رو گذاشتن تو راس کار که سرعت تخریبش خوب باشه و اصلأ نفهمه چیکار داره میکنه.اصلأ این ادم شعور درک مسائل رو نداره نه به دلیل اینکه زبان والیبال سخت باشه یا من خیلى پیچیده حرف زده باشم نه,فقط قدرت فهمش رو نداره.سکوت کردیم که قبل بازیهاى اسیایى و جام جهانی تیم ضربه نخوره ولى بعد این همه ندانم کارى،برکنارى سرپرست تیم بدترین اتفاق ممکن بود.امیدوارم قبل از اینکه داستان ملا نصرالدین و حیوون روى پشت بوم خونش تکرار بشه، وزارت محترم ورزش سریعأ قانون بازنشسته هارو اجرا کنه که این اقا فکر نکنه هر کارى دلش بخواد میتونه بکنه.به امید روزى که دیگه ادمهاى نا لایق رو تو پست ریاست نبینیم.




ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید