آخرین خبر/ شیلا خداداد با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: تاوقتی کسی درکنارت هست خوب نگاهش کن.گاهی ادمها انقدر سریع میروندکه حسرت یک نگاه سرسری را هم به دلت میگذارند

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید