آخرین خبر/ امیرحسین فشنگچی با انتشار این عکس نوشت: چطور انقدر خوبین شما؟! دم همتون گرم شما غیرت رو به معناى واقعى نشون دادین. سیامک عزیز به ثمر رسوندن حساسترین گل دوران فوتبالت رو بهت تبریک میگم.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید