آخرین خبر/ مهراب قاسمخانی با انتشار این عکس نوشت: مرسی پرسپولیس... مرسی پروفسور... مرسی بیرانوند، نعمتی، نوراللهی، منشا، مصلح، انصاری، شجاع، علیپور، کامیابی نیا، بشار و کاپیتان جلال... و مرسی صد هزار نفر... آخی... خوش گذشت.
پ.ن اول: جات خالی حسین جون ماهینی
پ.ن دوم: و جای خانما هم خالی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید