آخرین خبر/ سپند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: صعود با صداى عادل، دمتون گرم، خدا قوت.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید