آخرین خبر/ فرهاد مجیدی این عکس را بدون هیچ توضیحی منتشر کرد.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید