آخرین خبر/ امیرحسین رستمی با انتشار این عکس نوشت: سپاس مربی و تبریک به مردم ایران زمین.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید