آخرین خبر/ شجاع خلیل‌زاده با انتشار این عکس نوشت: رئیس، تو شایسته این موفقیت هستی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی