آخرین خبر/ علی دایی با انتشار این عکس نوشت: کار ساخت و ساز ادامه دارد و با قدرت کارها را ادامه می دهیم، این روستا با نوع ساخت و سازی که انجام دادیم تقریبا تبدیل به یک شهرک شده ،مراحل سرامیک کاری وگچ کاری و برق کشی انجام شده و در حال انجام است.به امید ‌خدا تمام سعی ما این است تا قبل از زمستان خانه ها را تحویل دهیم. لازم می دانم از کسانی که در این پروژه همراه من و شما هستند تشکر کنم.
روسای محترم سازمان مسکن وشهرسازی،مدیر کل سازمان مسکن ایران، رئیس ستاد بازسازی اردبیل در منطقه سرپل ذهاب، همکاران زحمت کش آنها و البته تمامی عزیزانی که به ما کمک می کنند.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید