آخرین خبر/ حسن شمشادی با انتشار این عکس نوشت: فاصله تا #مرگ تنها کسری از ثانیه است!. ساعتی بیهوش بودم پس از تصادف دیشبم؛ اما خدا خواست تا عمرم همچنان بدنیا باشد، چراییش را هم تنها او می داند که #الله_اعلم .


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی