آخرین خبر/ مونا کرمی و جوانه دلشاد در نقش شیوا و عاطفه در سریال "حوالی پاییز" را می بینید.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید