آخرین خبر/ محسن میرزازاده در اینستاپست این ترانه را به اشتراک گذاشت و نوشت:
عزیزان خراسانی میتوانید احساس تان را زیر این پست با مردمان غمدیده کرمانشاه به اشتراک بگذارید ،
امیدوارم این پست پلی باشد برای ارتباط با این عزیزان ، مالاوا
غم پاییز
درآستانە یکمین سالگرد زلزلە سرپل ذهاب(کرمانشاه) ⚫️ آهنگ: غم پاییز ⚫️ محسن میرزازاده
⚫️ نسرین ویسی تقدیم می گردد. 🔘 پیشکشی از مرزداران کورد کرمانج خراسان، به هم ریشه های کورد و غمدیدگان صبورم در استان کرمانشاه...
mohsen.mirzazadeh@

هربژی کورد، هربژی ایران .مالتان ئاوا


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی