آخرین خبر/ تینا پاکروان با انتشار این عکس نوشت:
قلیان زندگی
آتش به سر لحظات درد است
و سکوت، مهر شبانه‌ایست بی چراغ
بر لب‌های پر فریاد
تو لبریزی از گریه با چشمانی خشک
من غوغای فریاد با لبهای فروبسته
هر دو مجنون بی لیلی
همیان خویش می‌انباریم از حسرت با هم بودن
در میان چهره‌ی مترسک گونه‌ی آدمیان
ردا بر همه دل غصه‌ها کشیده
صورتک لبخند بر چهره می‌زنیم
صورتک از حرارت عشقمان در خود می‌شکند
خنده‌ی نماش گونه‌اش ،گریه می‌شود
چهره عوض می کند درد را
تا بفریبد عشق را...
ما اما انگشت حیرت گزان
به تماشای گذر عمر
در خاکستر قلیانی که آتشش را خود به پا کرده‌ایم
نشئه ی دود عشق.... تینا پاکروان

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

اپليکيشن صندوق هاي فاميلي
هميان آگهی