آخرین خبر/ مژده لواسانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
مثلاً بهار باشد
تو باشی
ماه به باغ پاشیده باشد
و درخت ها عاشق شده باشند...
من همیشه رویا باف خوبی بوده ام!#مژده_لواسانی
ربیع مبارک و مهنّا
جانتون بهار باد...🌸💙ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی