آخرین خبر/ عبدالله اسکندری با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: فکرمیکنید قراربوده هومن حاج عبدالهی عزیز بشکل کدوم هنرمندی نزدیک بشه


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید