آخرین خبر/ روشنک عجمیان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: وقتی میشود شاد باشی..
و دقایق عمرت را با آدم های خوب بگذرانی.. چرا باید لحظه هایت را صرف آدم هایی کنی که مدام درگیر حسادت و کینه ورزی اند!
یا مدام برای نبودنت تلاش می کنند!
#روشنک_عجمیان #روشنک#عجمیان #بازیگران_زن ##roshanakajamian #دوستون_دارم

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی