آخرین خبر/ شهره پیرانی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
مرز میرجاوه. مرز ایران و پاکستان

مهمان مرزبانان مان بودیم در برجک های مرزبانی. غذای سربازی خوردیم! زندگی در شرایط سخت را فقط دیدیم، تجربه نکردیم. از توانم خارج است تجربه کردنش.
به قول بزرگی، کاش فرزندان مسولان لااقل بخشی از سربازی شان را در این مناطق سپری میکردند.
حرف برای گفتن زیاد است، راوی زیادتر! فقط باید گوش شنوا باشد و چشم بینا.
کاش قدر کالای گرانبهای امنیت که به قیمت از خودگذشتگی سربازان این سرزمین، بدون هزینه در دسترس مان هست را بدانیم. کاش ...

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید

نسخه جديد
آگهی