آخرین خبر/ علیرضا طلیسچی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: مثل روز برایم روشن است که روزی میرسد ، فرزندِ فرزندم را روی پاهایم مینشانم و او از من راجع به عکس‌های جوانی که روی دیوار اتاق لبخند میزند سوال میکند و من در حالی که او را برای آوردن حبه قندی برای استکان چایی که در دست دارم راهی آشپزخانه میکنم ، دور از چشمش آهی میکشم و با تکه دستمالی به آرامی قطرات درخشان کنار چشمم را پاک میکنم♥️

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید