آخرین خبر/ همسر شاهرخ استخری این عکس را از نوزاد جدیدشان به نام نبات منتشر کرد.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید