آخرین خبر/ ریحانه پارسا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست
در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی...
عکس از فرهاد عزیزی فرد
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید