آخرین خبر/ بهنوش طباطبایی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:
خوب باش و به خوبیهایت اصرار بورز...
هر دوستى که قدر دانست، وجودش را سرشار از خوبى کن...
و هر دوست نمایى که قدر ندانست با احترام به دورترین نقطه ى ذهنت بسپارش... آنجا بهترین جایگاه اوست...
هر آنچه از تو مى ماند، در این مدت کوتاه زندگى ،فقط خوبیهاى توست ولا غیر❣️


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید