آخرین خبر/ الناز حبیبی با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: دستهایمان
را به از دست دادن عادت داده ایم!
🍁

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید