آخرین خبر/ دنیا مدنی با انتشار این عکس نوشت: کاشان قشنگم رسیدم بهت #کاشان این همه رنگ،زیبایی و مهر تو دل این شهر و مردمش چطوری جا شده!! یادم رفته بود آسمون چه آبی دلربایی داره.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید