آخرین خبر/ پارسا پیروزفر در افتتاحیه نقاشى‌هاى آناهیتا درگاهى.
عکس از آزاده امیرخانما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید