آخرین خبر/ شاهرخ استخری با انتشار این عکس نوشت: در سمت چپ من "پناه" ملقب به قندِ بابا و روى شونه راست "نبات" که فعلا لقب نداره، این دو تا، شیرینى هاى زندگى من و همسرم هستن... قدر خانواده هاتون رو بدونید و از در کنارشون بودن نهایت لذت رو ببرین.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید