آخرین خبر/ سکانس باحالی از ساختمان پزشکان را تماشا کنید.
سریال ساختمان پزشکان
کارگردان سروش صحت
سال تولید ۱۳۸۹-۱۳۹۰
ویدئو از پیج سکانس برتر

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید