آخرین خبر/ شهرام قائدی با انتشار این عکس نوشت: زندگیم عمرم نفسم تولدت مبارک.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید