آخرین خبر/ کمند امیرسلیمانی با انتشار این عکس نوشت: در عوض همه نداشته هایمان، گاهی عزیزانی داریم که به یک دنیا نداشتن بعضی چیزهای دیگر می ارزند. خودشان رفاقتشان مرامشان وجودشان خدایا به خاطر داشتنشان ممنون.


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید