آخرین خبر/ علی کریمی با انتشار این عکس نوشت: خواستن، توانستن است! به امید موفقیت بچه ها در بازى فردا و ساختن یک شب رویایى براى هواداران
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید