آخرین خبر/ الهه حصاری در افتتاحیه نمایشگاه آناهیتا درگاهی.
عکس از هیلار حسینیما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید