آخرین خبر/ آزاده نامداری با انتشار عکس دوم نوشت: لطفا لذت فوتبالو به کینه ودشمنی بدل نکنیم، قهرمانیتون پیشاپیش مبارکمون باشه.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید