آخرین خبر/ حمید گودرزی با موهای سفید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید