آخرین خبر/ مریم معصومی با انتشار این عکس نوشت: پشت_صحنه در کنار مدیر فیلمبرداری آقای کریمی.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید