آخرین خبر/ خاطره‌ای جالب از رفتار تحسین‌برانگیز «مهران مدیری» در کنسرتش.
تصویر از مونا فاضلىما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید