آخرین خبر/ خاطره حاتمی با انتشار این عکس نوشت: برو بالاتر#آسانسور#بى سآنسور.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید