آخرین خبر/ شاکی شدن نیما رییسی از تکرار هزار باره آگهی معروف موسسه آموزشی‎ را در این ویدئو مشاهده کنید.ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید