آخرین خبر/ علی ضیا با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:خانه ام ابریست
اما ابر بارانش گرفت
در خیال روزهای روشنم کز دست رفتندم

کرمانشاه زیبا

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید