آخرین خبر/ یکتا ناصر با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت:تولدى دیگر با دوستى دیرین در روزى بارانى و نوستالژیک
دوستیهایتان بى بلا
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید