آخرین خبر/ ویدا جوان با انتشار این عکس در صفحه اش نوشت: اگر متوجه مقصودم نمی‌شوی
بیا با هم سکوت کنیم؛
بگذار رازِ من
رازِ تو را لمس کند،
شاید سکوتت
شبیه سکوت من باشد!
- ژول سوپرویل -
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید