آخرین خبر/ سکانس جالبی از سریال ساختمان پزشکان را تماشا کنید.
سریال ساختمان پزشکان
کارگردان سروش صحت
سال تولید ۱۳۸۹-۱۳۹۰
ویدئو از پیج سکانس برتر








ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید