آخرین خبر/ شبنم مقدمی با انتشار این عکس نوشت: یک برادر دارم از جان خوب تر...
هرچه محبوب است از آن محبوب تر... بهنام، اومده بود سر ِ صحنه، دیداری تازه کنیم که رفع ِ دلتنگی بشه... عکاس ِ پشت صحنه مون، منوچهر مرزبان، این عکس رو اَزَمون برداشت... اون بیت بالا هم، شعر ِ فریدون مشیریست. تهران. آبان ماه ِ زیبا و پر بارش ِ نودوهفت. اینجا، پشت ِ صحنه ی "خداحافظ! دختر شیرازی.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید