آخرین خبر/ سمیرا حسن‌پور با انتشار این عکس نوشت: اولین ماجرای عشقی که در این جهان باید انرا به کمال برسانیم رابطه با خودمان است. تنها پس از موفقیت در این رابطه است که میتوانیم به دیگران عشق بورزیم.
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید